«Нұр-Сұлтан қаласының Қалалық орта сапасы және бақылау басқармасы» ММ Ресми сайты
Нашар көретiндер үшiн
Байланыстар:
8 (7172) 55-75-26

Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

2021 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспары
2020 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспары
«Астана қаласының Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау  басқармасы» ММ қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты

    Жалпы ережелер


1.   «Астана қаласының Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ (бұдан әрі - Басқарма) қызметкерлерінің осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты, Қазақстан Республикасы 2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының  10 бабына Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызметінің істері бойынша Агенттігімен бекітілген сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарын әзірлеу бойынша Әдістемелік ұсыныстарына сәйкес әзірленген.
2.   Осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт, мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы жемқорлықтың білінуін болдырмау және Басқарма қызметкерлерінің арасындағы жемқорлықтың көрінулеріне нөлдік шыдамдылығын жоғарылату мақсатында әзірленген.2.Қоғамдық қарым-қатынастаржың жекеленген саласында қызмет көрсететін тұлғалардың (іс-қимылдарының) тәртітерінің ережелері


 2.1 сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартына қатысты саласындағы жеке және заңды тұлғалардың заңды мүдделері мен құқытарды жүзеге асырған кезінде:

      1) адал, әділ, қарапайым болуға, жалпы қабылданған моральдық-әдептілік нормаларын сақтауға, азаматтармен және әріптестерімен қарым-қатынаста сыпайылық пен әдептілік танытуға;

      2) өздері қабылдайтын шешімдердің заңдылығы мен әділдігін қамтамасыз етуге;

      3) жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын шешімдерді қабылдаудың ашықтығын қамтамасыз етуге;

      4) мемлекет мүддесіне нұқсан келтіретін, мемлекеттік органдардың жұмыс істеу тиімділігіне кедергі жасайтын немесе тиімділігін төмендететін іс-әрекеттерге қарсы тұруға;

      5) өзінің іс-әрекетімен және мінез-құлқымен қоғам тарапынан айтылатын сынға себепкер болмауға, сынағаны үшін қудалауға жол бермеуге, орынды сынды кемшіліктерді жою мен өзінің қызметін жақсарту үшін пайдалануға;

      6) шындыққа сәйкес келмейтін мәліметтерді таратпауға;       

      7) жасағаны үшін заңнамада тәртіптік, әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық көзделген құқық бұзушылықтар мен теріс қылықтарды жасауға жол бермеуге тиіс.

2.2. өз құзыретінің шеңберіндегі басқару және басқа шешімдерін қабылдау және дайындау барысында:

1)    Қоғамдық және діни бірлестіктерінің мүдделеріне, сонымен қатар өзінің оларға қатысты насихаты үшін, қызметтік жағдайын және онымен байланысты мүмкіндіктерді пайдалануға тиісті емес;

2)    Тікелей немесе басшысына сыбайлас жемқорлық тәліміне және сыйлықтарды алуға иілдіру туралы қызметтік міндеттемелерінің орындалған кезіндегі жеке құштарлығы, мүдделердің қайшылықтарың пайда болуы туралы айту тиіс;

3)   лауазымдық міндеттемелердің орындалған кезіндегі жеке және пайдакүнем мүдделерін басшылыққа алуға тиісті емес;

4)   әріптестер мен басшыларға, олармен әділ қызметтік шешімінің шығарылуына әсер етуге мүмкіндік туғызатын, қарым-қатынастардың бекітілген тәртібін бұзатын құқыққа қайшы келетін өтініштен бас тарту;

5)   сыбайлас жемқорлық түріндегі құқықтық бұзылуына басқа тұлғаларды иілдірмеу және мадақтамау;

6)   әріптестеріне, басшылар мен басқа лауазымдық тұлғаларына лауазымдық құзыреттерінің пайдалануымен мүліктік пайда, игілік және үстемділік үшін, қызметтен тыс қызметтер мен сыйлықтарды тартуға                    рұқсат берілмейді;

7)   лауазымдық құзыреттерінің орындалмағанына байланысты сыйлықтарды қабыл алмау;

8)   мүліктік және мүліктік емес игілік және үстемділікті алу немесе пайдалану мақсатында, таратылуға жатпайтын қызметтік және басқа ақпарат қолданылмайды;

9)   сыбайлас жемқорлыққа қарсылық білдіруге, сыбайлас жемқорлықтың құқықтық бұзұшылығының ашылуына белсенділік таныту;

10)   мәлім болған сыбайлас жемқорлық деректері, сонымен қатар материалдарды тез қарастыру және төрешілдікті болмағаны үшін, қандай да бір пайданың алуына иілдіру туралы басшылыққа кідірмей айту;

11)   алынған өкімді орындау үшін, заңға сыйымдылығының кумәні туралы тікелей басшысына жазба түрінде кідірмей хабарлау;

12)   егер тікелей басшының өзі мүдделердің дауларға кірісетін болса, жоғары тұрған басшылыққа хабарлау;

13)   әріптестерінен жоғары құқықытқы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің сақталуын талап ету және қолдау;

14)   тұрақты негізінде мүдделердің қайшылықтарының пайда болуы мүмкіндігінің себептері мен шарттарын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық бұзұшылықтар мен олардың зардаптарын жою бойынша шараларды қолдану;

15)   табыстардың пайда болуымен байланысты кәсіпкерлік және басқа қызметінің жүзеге асырылуына кімге де көмек көрсетуден тартыну;

16)   үшінші тұлғалардың мүдделерін ұсыну және лоббилендіруден, сонымен қатар олардың атынан іс-әрекеттердің жасалуынан тартыну.

2.3.  нормативітк – құқықтық актілердің жобаларын дайындаған кезінде:

1)   Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 06 сәуірдегі №480-V ЗРК   «Құқықтық актілер туралы» Заңының нормаларын қатаң ұстану қажет;   

2)   өзіне немесе үшінші тұлғалардың пайдасын алу мақсатында, нормативтік құқықтық актілерінің қабылдануын болдырмау;

3)   жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделеріне қатысты болатын нормативтік құқықтық актілерінің әзірленуінде, Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлік палатасы өкілдерінің және жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктерінің қатысу міндетті;

6)   нормативтік құқықтық актілерінде, сыбайлас жемқорлық деректерін немесе олардың белгілерін, сонымен қатар құқықтық бұзұшылықтардың жасалғаны үшін, баламалы ықпалшаралары қолданылмайды.

2.4. тіршілік әрекетінің саласындағы ерекшелігіне байланысты, басқа қоғамдық маңызды қарым –қатынастардың кезінде:

1)   заңдылық қағидатын басшылыққа алуға;                                                                             

2)   мемлекеттік саясатты жақтауға және оны дәйекті түрде іс жүзіне асыруға, өзінің әрекеттерімен мемлекеттік биліктің беделін нығайтуға, мемлекеттік қызметке кір келтіретіндей әрекеттер жасауға жол бермеуге;                                                                                                                                  

3)   мемлекеттік қызметке, мемлекетке және оның институттарына қоғамның сенімін сақтауға және нығайтуға;                                                                 

4)   жалпыға ортақ қабылданған моральдық-әдептілік нормаларын сақтауға;                                                                                                                                                

5)   Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне құрметпен қараудың үлгісі болуға;                                                                                                                                     

6)   қарамағындағы мемлекеттік қызметшілерден лауазымдық өкілеттіктерінен тыс тапсырмалар орындауын талап етпеуге;                                                  

7)   мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдебінде көзделген өзге де әдеп қағидаларын сақтауға міндетті.                                                                                              

8)   қызметкерлердің және басқа лауазымдық тұлғалардың жағынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңыдылығының нормаларының бұзылу деректерін болдырмау және тоқтату;                                                                                                

9)   олармен өзінің лауазымдық міндеттемелерін орындау барысында әріпетестер мүдделерінің қайшылықтарын реттеу бойынша толық шараларды қолдану;

10)   сыбайлас жемқорлықты алдын алу бойынша толық шараларды қолдану;                                                                                                                                       

11)   сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық бұзұшылықтардың жасалуына, сонымен қатар қызметкерлердің мүмкіндік туғызатын себептер мен шарттарды жою.

3.     Басқа тыйым салулар мен шектеулер

Мемлекеттік қызметкерлеріне, әлеуметтік бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тыйым салынады:

1)    оның беделін түсіретін фотосуреттер, видео және басқа материалдар;

2)    қымбат бағалы зергерлік бұйымдар мен басқа сән-салтанат заттардың көрсетілуімен қымбат тұратын автокөліктер мен ішкі көрініс аясындағы көңіл көтеретін және шетелдік демалыс орындарындағы фото және видео.